Władze Oddziału

W czasie Walnego Zjazdu Oddziału w dniu 10 września 2022 roku Władze Oddziału na kadencję 2022-2026 ukonstytuowały się następująco:
 
Zarząd Oddziału:

  • Małgorzata Gwizdek - Prezes
  • Jerzy Formella - Wiceprezes
  • Marek Gałęzowski - Wiceprezes
  • Aleksandra Polak - Sekretarz
  • Krystyna Dziembowska - Skarbnik
  • Jolanta Karolak - Członek
  • Jan Szurgot - Członek

 
Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

  • Jarosław Kaczmarczyk - Prezes
  • Tomasz Rzewuski -Wiceprezes
  • Stefan Gorajek - Członek

Oddział nie wybrał Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

Ponadto decyzją XX Walnego Zjazdu PTTK (3-4 grudnia 2022 Warszawa) członkowie naszego oddziału zostali wybrani do Władz Naczelnych:

Tomasz Rzewuski - Członek ZG PTTK

Jarosław Kaczmarczyk - Wiceprezes GKR PTTK

Dariusz Wenta - Członek GKR PTTK

Arkadiusz Zygmunt - Członek GSK PTTK