Nasze odznaki

W istniejącym systemie zdobywania odznak turystycznych oferowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni jest inicjatorem powstania następujących odznak: 

Miłośnik Modernizmu

Krajoznawcza Odznaka Morska

Znam Gdyński Modernizm