Weryfikacja odznak

W celu zachęcania do uprawiania turystyki w różnych jej formach w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym istnieje sytem odznak dla różnych rodzajów turystyki kwalifikowanej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.pttk.pl w zakładce "odznaki". W celu ich weryfikacji tworzone są przy oddziałach PTTK Terenowe Referaty Weryfikacyjne (TRW), które nieodpłatnie dokonują sprawdzenia kronik wycieczek (książeczek zdobywania danej odznaki) i podejmują decyzję o przyznaniu danego stopnia odznaki po spełnieniu warunków określonych w regulaminie danej odznaki.  W celu weryfikacji kroniki wycieczek (książeczki) można osobiście dostarczyć je do siedziby naszego oddziału lub umówić się poprzez bezpośredni kontakt z właściwym referatem.

W naszym Oddziałe PTTK funkcjonują w kadencji 2022-2026 następujące Terenowe Referaty Weryfikacyjne:

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych
Weryfikuje Regionalną Odznakę Krajoznawczą (ROK) w stopniu brązowym i srebrnym, Krajoznawczą Odznakę Morską (KOM) wszystkich stopni oraz inne odznaki krajoznawcze, których regulaminy przyznają prawo do weryfikacji. Działa w składzie:

 1. Kol. Dariusz Dębski  (IKP nr 606/P/11) - przewodniczący
 2. Kol. Janusz Wąsowski (IKP nr 441/P/00) - wiceprzewodniczący
 3. Kol. Jolanta Karolak  (IKP nr 667/P/18) - członek

kontakt e-mail: pkk.pttk@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej (OTP)
Weryfikuje odznaki OTP do stopnia mała złota włącznie oraz normy "Za wytrwałość w turystyce pieszej".
Działa w składzie:

 1. Kol. Dorota Kaczmarczyk (PTP nr 10803) - przewodnicząca
 2. Kol. Dariusz Wenta (PTP nr 10338) - wiceprzewodniczący
 3. Kol. Zbigniew Sutkowski (PTP nr 10929) - członek

kontakt e-mail: weryfikacjeomw@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terenowy Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT)
Weryfikuje odznaki KOT do stopnia mała złota włącznie.
Działa w składzie:

 1. Kol. Tomasz Gzik (PTKol nr 4949) - przewodniczący
 2. Kol. Izabela Formella (PTKol nr 2764) - wiceprzewodnicząca
 3. Kol. Jerzy Formella (PTKol nr 1378) - członek

kontakt e-mail: tomaszgzik51@o2.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej "Miłośnik Modernizmu"                                                                                                              oraz Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Znam Gdyński Modernizm".
Weryfikuje jednostopniową odznakę krajoznawczą "Miłośnik Modernizmu"                                                                                                                                oraz dwustopniową odznakę "Znam Gdyński Modernizm".
Działa w składzie:

 1. Kol. Jarosław Kaczmarczyk (ZIK nr 204/Z/2021) - przewodniczący
 2. Kol. Joanna Leman (IKP nr 704/P/24) - wiceprzewodnicząca
 3. Kol. Jolanta Karolak (IKP nr 667/P/18)) - członek

 kontakt e-mail: milosnikmodernizmu@wp.pl                                                                                                                                                                     kontakt e-mail: znamgdynskimodernizm@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------