KKiP Grucha

Klub Krajoznawców i Piechurów "Grucha" został powołany Uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 08 maja 2018 roku na wniosek kilkunastu członków Oddziału PTTK Marynarki Wojennej, którzy do tej pory organizowali we własnym gronie rajdy piesze oraz wyjazdy samochodowe. Pierwszym Prezesem Klubu został kol. Zbigniew Chojnacki. Wśród członków klubu znajdują się Przodownicy Turystyki Pieszej, Instruktorzy Krajoznawstwa oraz Instruktorzy Ochrony Przyrody. Klub zrzesza i zaprasza na organizowane przez siebie wydarzenia wszystkich chętnych, rozmiłowanych w poznawaniu ojczystego kraju. Wszelkie informacje udzielane są pod adresem mailowym: ktpgruchagdynia@wp.pl

Do zobaczenia na szlakach!

Prezes: Honorata Woźniak
E-mail: ktpgruchagdynia@wp.pl
Tel: 660826095