Komisje

Komisje wg statutu naszej organizacji są organami doradczymi działającymi zarówno na szczeblu centralnym (Komisje Zarządu Głównego PTTK) jak i oddziału (Komisje Zarządu Oddziału PTTK). 
W kadencji 2022-2026 członkowie naszego oddziału na szczeblu centralnym reprezentują nasz region w Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK (kol. Anna Formella - sekretarz), w Komisji Krajoznawczej ZG PTTK (kol. Joanna Leman - sekretarz), w Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK (kol. Małgorzata Gwizdek - członek), oraz w Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK (kol. Dariusz Dębski - członek). Ponadto w obecnej kadencji Zarząd Oddziału powołał następujące komisje oddziałowe:

  • Oddziałowa Komisja Krajoznawcza - Przewodniczący kol. Dariusz Dębski
  • Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej - Przewodniczący kol. Zbigniew Sutkowski
  • Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej - Przewodniczący kol.Jerzy Formella
  • Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody - Przewodnicząca kol. Małgorzata Gwizdek
  • Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami - Przewodniczący kol. Dariusz Dębski