Oddział PTTK Marynarki Wojennej utworzony został 5 lutego 1963 roku z istniejących już wcześniej, a działających w cywilnych strukturach kół PTTK (nr 1 w Helu, nr 2 w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 3 w Stoczni MW Gdynia, nr 4 w Siemirowicach, nr 5 przy Okręgowym Klubie Oficerskim MW w Gdyni i nr 8 w 7. Szpitalu MW w Gdańsku Oliwie). Był to pierwszy oddział PTTK w Wojsku Polskim. Powstanie Oddziału PTTK w Marynarce Wojennej znacznie ożywiło zainteresowanie turystyką, rekreacją i aktywnym wypoczynkiem. 

2023-08-20 11:13:07

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiej Transportowej Sesji Krajoznawczej.

Gdynia 06-08.10.2023 r.

ZOBACZ WIĘCEJ
2021-05-05 18:37:29

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej. Będziemy na niej zamieszczać informacje o naszych imprezach, wycieczkach, planowanych spotkaniach. Będą tu również relacje z naszych spotkań i wyjazdów.

ZOBACZ WIĘCEJ